Kontingentstigning

16. november 2019 19:01 , af Danny Bill Møller

På efterårets generalforsamling 2019 blev en kontingentstigning på kr. 100 pr. år for alle medlemmer vedtaget.

Kontingentstigningen bliver fordelt på begge halvårlige kontingentopkrævninger.